Monthly Archives: September 2010

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) ทุกท่านสู่เว็บไซต์ satitchula.com เว็บนี้จัดทำขึ้นเพื่อการอบรมวิธีการสร้างเว็บไซต์สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่สนใจเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน แผนก บทเรียน หรือผลงานนักเรียนผ่านเว็บไซต์ โดยจะจัดอบรมขึ้นที่โรงเรียน วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ คลิกเพื่อลงทะเบียนสร้างเว็บไซต์ที่นี่

Posted in ประกาศ | Leave a comment